Drewniany Zabytkowy Kościół i Ołtarz Papieski – Sierakowice

Na uwagę przyjezdnych z pewnością zasługuje zabytkowy, drewniany kościółek w Sierakowicach. Jest to drewniana część kościoła pw. Świętego Marcina, którą wpierw zdemontowano, na jej miejscu budując nową część kościoła, a potem przeniesiono do dawnego ogrodu przyparafialnego  i odrestaurowano. Kościółek zbudowano w latach 1820–1822 unikatową na Pomorzu techniką zrębową. W środku można podziwiać oryginalne malowidła oraz odnowione tabernakulum, ambonę, chrzcielnicę i ołtarz główny. Aktualnie kościół pełni funkcje nie tylko sakralne, ale też i kulturowe – Gminny Ośrodek Kultury organizuje tutaj koncerty, wystawy i wernisaże.

W parku niedaleko kościoła umieszczono Ołtarz Papieski. Jest to metalowa konstrukcja, kształtem przypominająca sieć rybacką unoszoną przez dwa ptaki, która wykorzystana była podczas Mszy Świętej odprawionej przez Jana Pawła II w Pelplinie w 1999 roku.

Adres: Kościół: ul. Ks. B. Łosińskiego 1B, 83-340 Sierakowice; Ołtarz Papierski: Park im. Jana Pawła II, 83-340 Sierakowice

Więcej informacji: http://gok.sierakowice.pl

Powered by Lumax